De voorm. Herv. kerk in Driehuizen betekenis & definitie

(Driehuizen 17), een zaalkerk met vijfzijdige sluiting en een houten geveltoren, kwam in 1912 tot stand naar een neoromaans ontwerp van C.J. Ooms.

In de geveltoren hangt een door klokkengieter Petit & Fritsen gegoten klok (1913). De uit 1868 daterende voorm. pastorie (Driehuizen 19-21) werd in 1912 verbouwd en gepleisterd.