De voorm. Herv. kerk in Den Helder betekenis & definitie

(Nieuwe Kerkplein 2, Nieuwe Diep), nu Evang. gemeenschap ‘De Ambassade’, is een driebeukige zaalkerk met ingezwenkte topgevels, dorische ingangspartij en een houten dakruiter met achtkantige lantaarn.

Deze door H.H. Dansdorp ontworpen neoclassicistische kerk kwam in 1838-'39 tot stand onder leiding van J.Borst. In het interieur zijn gietijzeren zuilen toegepast. De dakruiter uit 1843 bevat een klok uit 1641. Het orgel is gemaakt door L. van Dam & Zn. (1861). De pastorie (Weststraat 59; circa 1875) vertoont eclectische details.