De voorm. Geref. kerk in Schagen betekenis & definitie

(C. Bokstraat 1) is een traditionalistische zaalkerk met kleine dakruiter, gebouwd in 1938 en sinds 1975 in gebruik als Doopsgez. kerk.