De synagoge in Weesp betekenis & definitie

(Nieuwstraat 5) is ondergebracht in een dwars geplaatst tweebeukig pand uit 1840 met neoclassicistische details. Het gepleisterde linkerdeel was waarschijnlijk de woning van de voorzanger.

Na 1945 is het synagogegedeelte tot 1986 (restauratie ingangspartij) in gebruik geweest als garage. Sinds de verdere restauratie in 1997 bevindt zich hier een (joods) cultureel centrum en is in de woning het O.J.E.C. (Overlegorgaan der Joden en Christenen in Nederland) gevestigd.De R.K. St.-Laurentiuskerk (Herengracht 16) is een driebeukige basilicale kruiskerk met driezijdig gesloten koor en een toren van drie geledingen met frontalen en een hoge achtzijdige naaldspits. Deze neogotische kerk verrees in 1876-'77 naar plannen van Th. Asseler ter plaatse van een kerk uit 1793. Opvallend zijn de roosvensters bij het transept en de ronde vensters boven de ramen van het priesterkoor. De eerst tot op schiphoogte opgetrokken toren werd in 1900 voltooid met twee geledingen en de spits naar ontwerp van A.M.

Bruning. De kerk is gerestaureerd in 1991-'93. De pastorie (Herengracht 17; 1883) heeft trapgevels in neorenaissance-stijl.