De ruïne van kasteel Nuwendoorn in Warmenhuizen betekenis & definitie

(bij Burchtweg 3), gelegen ten noordwesten van Warmenhuizen, is het restant van een rond 1290 door Floris V gebouwde dwangburcht die eind 14de eeuw door overstromingen te gronde ging. Bij opgraving (1960-'63) bleek de burcht te bestaan uit een vierkante hoofdburcht met vooruitstekende poorttoren, een zware en een kleine hoektoren, alsmede een voorburcht. De restanten zijn in 1964 hoger opgetrokken.

Gepubliceerd op 30-05-2017