De R.K. St.-Urbanuskerk in Nes aan de Amstel betekenis & definitie

(Amsteldijk Zuid 144) is een forse driebeukige basilicale kruiskerk met driezijdig gesloten koor en een zware vieringtoren met balustrade, hoektorentjes en achtkantige spits. Deze neogotische kerk verrees in 1889-'91 naar plannen van J.Th.J. Cuypers (eerste zelfstandige werk) ter vervanging van een schuurkerk. De kerk is gerestaureerd in 1984-'85.

Het interieur wordt gedekt door houten tongewelven (middenschip en transept) en stenen kruisribgewelven op zandstenen pijlers. De communiebank (1860) is afkomstig uit de schuurkerk. Tot de door atelier Cuypers in neogotische vormen uitgevoerde inventaris behoren een hoofdaltaar (1894), preekstoel (1904), doopvont en de als tegeltableaus uitgevoerde kruiswegstaties (1905). Het orgel is gebouwd door P.J. Adema (1893).

De overhoeks aangebouwde neogotische pastorie (Amsteldijk Zuid 145; circa 1890) is eveneens ontworpen door Cuypers. Het kerkhof heeft een gietijzeren grafkruis (circa 1890) en een smeedijzeren hekwerk in Lodewijk XV-stijl met het opschrift ‘Vreedenhof’ (circa 1760).

Gepubliceerd op 30-05-2017