De R.K. St.-Christoffelkerk in Schagen betekenis & definitie

(Molenstraat 2) is een forse driebeukige basilicale kruiskerk met vijfzijdig gesloten koor en een toren van drie geledingen met ingesnoerde naaldspits. Deze neogotische kerk verrees in 1881-'83 naar ontwerp van A. Tepe en verving een in 1853 verbouwde 17de-eeuwse schuilkerk. In de rijzige toren hangen klokken van de klokkengieters Herman (1478), Johannes van Bremen (1512) en Petit & Fritsen (1867). De barokke preekstoel (1738) komt uit Antwerpen.

F.W. Mengelberg vervaardigde het hoofdaltaar en de kruiswegstaties (beide circa 1883). Verder bevat de kerk een door J. Nicholson voor de St. Mary Magdalene kerk te Worcester (GB) gebouwd orgel (1882, overgebracht 1981). Het kerkhof heeft diverse grote graftekens, waaronder dat van J.B. Dorbeck († 1867) met marmeren grafkruis op postament.

Gepubliceerd op 30-05-2017