De R.K. O.L. Vrouwe Geboortekerk in Halfweg betekenis & definitie

(Dr. Schaepmanstraat 7) is een driebeukige kerk met een alles overspannend paraboolvormig dak en een terzijde geplaatste toren met helmvormig koperen dak. Deze expressionistische kerk verrees in 1927-'28 naar plannen van J. Kuyt en verving een voor de verbreding van de hoofdweg afgebroken kerk uit 1894.

Uit circa 1928 dateren ook de voorm. pastorie (Dr. Schaepmanstraat 9), nu zusterhuis, en de voorm. kosterswoning (Dr. Schaepmanstraat 16). Beide hebben paraboolvormige daken.

Gepubliceerd op 26-05-2017