De R.K. kerk O.L.-Vrouwe Onbevlekt Ontvangen in Hilversum betekenis & definitie

(Koninginneweg 40) [4] is een driebeukige basilicale kruiskerk met vijfzijdig gesloten koor, dakruiter en een voorgevel met ingangsportaal en twee ranke traptorens. Deze neogotische kerk verrees in 1909-'10 naar ontwerp van W. te Riele en is geïnspireerd op de Amsterdamse Vondelkerk. Restauraties zijn uitgevoerd in 1990 en in 2005 (P.D. van Vliet).

Het interieur heeft een centraliserende plattegrond dankzij het zich ter plaatse van de viering tot een zeshoek verwijdende middenschip. Tot de inventaris behoren een door B. Pels gebouwd orgel (1926) en kruiswegstaties van J. Dunselman (1926). De gebrandschilderde ramen zijn vervaardigd door atelier F. Nicolas (1911) en M. Weiss (circa 1960).

Gepubliceerd op 26-05-2017