Monumenten in Noord Holland

Encyclopedie over monumenten in Noord Holland (2010)

Gepubliceerd op 02-01-2020

2020-01-02

De R.K. St.-Nicolaaskerk in Edam

betekenis & definitie

(Voorhaven 124) [5] is een driebeukige kruiskerk met portaal en geveltoren. Deze neoclassicistische kerk verrees in 1846-'47 naar ontwerp van H.H.

Dansdorp ter plaatse van een kerk uit 1825. De kerk onderging verbouwingen in 1873 (voorgevel), 1905-'08 (westelijke transeptgevel), 1962, 1985 en 1992.Tot de inventaris behoren enkele beelden (1872, L. Veneman; 1881, H. van Poorten), een neogotisch hoofdaltaar (1908, H. Smits), biechtstoelen (1908), kruiswegstaties (1917-'19, K. Dunselman) en een door B. Pels gebouwd orgel (1916). De glas-in-loodramen zijn vervaardigd in 1905-'08 (Gebr.

Van Rooyen), 1927 en 1933. Aan de noordzijde is een restant van de kerk uit 1825 als sacristie ingericht. De pastorie (Voorhaven 126) is een gepleisterd neoclassicistisch pand (circa 1870, serre 1908).