De poldermolen in Koedijk betekenis & definitie

‘Sluismolen’ (Helderseweg 85a) is een, mogelijk eind-16de-eeuwse, met riet gedekte achtkante grondzeiler (gerestaureerd 2002).

Gepubliceerd op 26-05-2017