De overhaal in Venhuizen betekenis & definitie

bij Westerbuurt 34 bestaat uit twee aan weerszijden van de weg geplaatste houten windassen met bijbehorend bakstenen straatje en planken glijvloeren die uitkomen in de evenwijdig met de weg lopende sloten. Deze in zijn huidige vorm vroeg-20ste-eeuwse overhaal is gebruikt tot circa 1960.