De Oude en Nieuwe Haven in Naarden betekenis & definitie

zijn het restant van de 16de-eeuwse vestinggracht. Tussen de twee havengedeelten zit een schutsluis , die vermoedelijk begin 17de eeuw een houten sluis verving. Aan de noordoostzijde van de Oude Haven bevindt zich de Zeebrug , een gedeeltelijk overwelfde damsluis. Het is een van de oudste delen van de vesting, gezien de steen met haalring en jaartal ‘1632’ in de muur onder het gewelf. In 1789 (sluitsteen) werd de zuidelijke helft van de doorgang overbrugd met een tongewelf. Over de haven en de oostzijde van de sluis ligt de Sluisbrug . Deze vermoedelijk vroeg-17de-eeuwse hoge gemetselde boogbrug heeft men in 1779 (steen) hersteld en in 1967 vernieuwd.

Gepubliceerd op 30-05-2017