De Oud-Kath. kerk in Zaandam betekenis & definitie

(Papenpad 13) , gewijd aan St. Maria Magdalena, is een houten schuurkerk uit 1695.

Bij een restauratie van de kerk in 1927 is de pastorie vernieuwd.Het interieur heeft in het midden een houten tongewelf; de zijbeuken zijn vlak gedekt. De stijlen tussen middenschip en zijbeuken zijn in 1806 verwijderd. Tot de laat-17de-eeuwse inventaris behoren een altaar met schilderstuk, een tabernakel met heiligenbeelden, een preekstoel, een doophek, een communiebank, een kabinetkast en een vesperstoel, alsmede het barokke kerkmeubilair. Het orgel (circa 1700) is afkomstig uit de afgebroken Amsterdamse schuilkerk ‘De Pauw’.