De Oud-Kath. kerk in Enkhuizen betekenis & definitie

(Breedstraat 82) [8] is een zaalkerk waarvan de voorgevel wordt geflankeerd door achtzijdige torentjes. Deze in 1986 gerestaureerde kerk met rationalistische details kwam in 1908 naar ontwerp van J.G.

Kopper tot stand ter vervanging van een kerk uit 1869. Tot de inventaris behoren uit een oudere kerk afkomstige 18de-eeuwse stukken, waaronder een rijk gesneden communiebank (Lodewijk XIV-stijl) en enkele heiligenbeelden.

H. ter Hart bouwde het kabinetorgel (circa 1840).