De openbare lagere school in Driehuizen betekenis & definitie

(Driehuizen 36) is een tweeklassige school, die rond 1910 de huidige vorm kreeg maar in oorsprong ouder is. De voorm. onderwijzerswoning (Driehuizen 38) werd omstreeks 1910 gebouwd.

Gepubliceerd op 26-05-2017