De openbare lagere school in Driehuizen betekenis & definitie

(Driehuizen 36) is een tweeklassige school, die rond 1910 de huidige vorm kreeg maar in oorsprong ouder is. De voorm. onderwijzerswoning (Driehuizen 38) werd omstreeks 1910 gebouwd.