De lichtbaak in Enkhuizen betekenis & definitie

(Tussen Twee Havens 1) [57] is een kustlicht met opengewerkte achtkantige ijzeren constructie, gemaakt in 1887 door de firma De Vries Robbé. De voorm. betonningsloodsen in Enkhuizen Bierkade 1-5 [58], gelegen aan het eind van de Oosterhaven, werden tot 1908 gebruikt door de Rijks Algemene Betonningsdienst. In 1836 nam het Rijk het paalkistrecht van de stad Enkhuizen over en begon zelf met de betonning van de vaarroutes op de Zuiderzee.

Eind 19de eeuw kwam dit eenlaagse loodsencomplex met dienstwoning (omlijste ingang) gereed, met op de zuidelijke hoek een diep pand en op de noordelijke hoek een uit circa 1900 daterende diepe loods.