De Kwakel (gemeente Uithoorn) betekenis & definitie

Dorp, ontstaan in de middeleeuwen bij de kruising van een voetpad met het veenriviertje de Kleine Drecht. Door de turfwinning was het dorp in de 18de eeuw redelijk welvarend, maar raakte het in de 19de eeuw ook geïsoleerd.

Het droogleggen van het verveende gebied (1882-'83) maakte landbouw en vanaf 1912 ook tuinbouw (bloementeelt) mogelijk.