De Hoogduits-Isr. begraafplaats in Muiderberg betekenis & definitie

(Googweg 6) werd in 1642 gesticht op een restant van de stuwwal. Dat gebied stond bekend als de overplaats Koggerbosch van de voorm. buitenplaats Hofrust, die in 1639 door Hoogduitse joden uit Amsterdam was aangekocht.

Ernaast werd in 1660 een afzonderlijke begraafplaats voor Poolse joden uit Amsterdam aangelegd.Beide delen zijn in 1673 samengevoegd, waarna verdere uitbreidingen in het polderland volgden in 1738, 1780, 1844 en 1859. De aula, het ontvangstgebouw met beheerderswoning en het metaarhuis zijn in 1933 gebouwd naar expressionistische ontwerpen van H. Elte. Het glasin-loodwerk en het glasmozaïek in art déco-stijl in het metaarhuis zijn afkomstig van atelier Bogtman.

Op het hoge gedeelte van de begraafplaats bevinden zich nog talrijke 18de-eeuwse grafstenen met Lodewijk XIV-ornamenten, voorts twee in Lodewijk XIV-stijl gedecoreerde wit-marmeren sarcofagen van, als drenkelingen aangespoelde, sefardische joden (1728). Vermeldenswaardig zijn verder de grafsteen voor opperrabijn A.S. Onderwijzer († 1835/5595), de twee door H. Elte voor zijn ouders ontworpen grafstenen (1918 en 1920) en de grafstenen voor dichter A.E. van Collem († 1933) en de sociaaldemocraat H. Polak († 1943).