De (Herv.) Thamerkerk in Uithoorn betekenis & definitie

(Amsteldijk Noord 1) is een aan de korte zijden driezijdig gesloten zaalkerk met dorische ingangspartij. In het opengewerkte koepeltorentje (vernieuwd 1974) hangt een door François Hemony gegoten klok (1659).

Deze kerk werd in 1935 gebouwd naar ontwerp van L. van Heusden en verving een kerk uit 1662. Het door H.

Knipscheer gebouwde orgel (1836) is voorzien van een kast met beelden door C.L.L.W. van IJsendijk en S. Willeumier.Op het kerkhof bevinden zich de omhekte grafkelder van J. de Jong († 1838) en een stèle voor Dr. J.C.P. Eeftinck († 1906). De voorm. pastorie (Amsteldijk Noord 32) is een neoclassicistisch tweelaags pand uit 1882 met gepleisterde hoekpilasters en middenrisaliet. Naar een ontwerp met expressionistische details van kerkvoogd D. Verwoerd kwam in 1932 de Chr. lagere school ‘De Morgenster’ (De Visserlaan 2-6) tot stand als een drieklassige school annex wijkgebouw met onderwijzers- en kosterswoning.