De (Herv.) Oude Kerk in Heemstede betekenis & definitie

(Wilhelminaplein 1) is een eenbeukige kerk met driezijdig gesloten koor, driezijdig gesloten dwarsarm en een vieringtoren. In 1623-'25 kwam deze kerk in gotische trant tot stand naar plannen van Hendrick Jacobsz Staets en Cornelis I Danckerts de Rij op de fundamenten van een in 1573 verwoeste kerk.

De dwarsarm dateert van 1652.In de vieringtoren (1759) hangt een mogelijk door Gobel Moer gegoten klok (1487). Bij een in 1939 voltooide, ingrijpende, restauratie naar plannen van H. Korringa heeft men het schip westwaarts verlengd.

Het interieur wordt gedekt door houten tongewelven met trekbalken. Deze zijn voorzien van 17de-eeuwse opschriften over de lotgevallen van de kerk (meermalen overgeschilderd). De kerk bevat een door Rombout Verhulst vervaardigd marmeren grafmonument voor ambachtsheer Adriaan Pauw († 1653). Het orgel werd in 1752 gemaakt door Andries van Bolder voor de Herv. kerk te Oldebroek, in 1929 overgeplaatst naar Kornhorn en in 1989 gerestaureerd en geplaatst in Heemstede.