De (Herv.) Nieuwe Kerk in IJmuiden betekenis & definitie

(Kanaalstraat 250) is een pseudobasilicale kruiskerk met dakruiter, gebouwd in 1910-'11 naar een traditionalistisch ontwerp van W.A. Forsyth en G.

Meppelink. Het interieur wordt gedekt door gestukadoorde spitsgewelven met houten boogribben en trekbalken.

Uit de bouwtijd dateren de neogotische lambrisering in het koorgedeelte en de dooptuin met natuurstenen doopvont. De consistorie (zuidwesthoek) is in 1958 uitgebreid met een wijkgebouw.

De in 1906 gebouwde pastorie (Kanaalkade 48) is ontworpen door J. Wolbers.