De Herv. kerk in Zunderdorp betekenis & definitie

(Achterlaan 12) is een gepleisterde zaalkerk, voorzien van een toren van drie geledingen met balustrade en tentdak. De met natuurstenen hoekblokken uitgevoerde laat-gotische toren verrees in de tweede helft van de 15de eeuw.

De huidige kerk kwam in 1711 tot stand na een brand (1710) en werd verbouwd in 1824. Rond 1860 heeft men een haaks geplaatste consistoriekamer toegevoegd en mogelijk is de kerk toen ook gepleisterd.

Het interieur wordt gedekt door een houten tongewelf met trekbalken en bevat een 17de-eeuwse preekstoel en doophek. Na 1711 is het niet herbouwde koorgedeelte als kerkhof in gebruik genomen.

De eenlaagse neoclassicistische pastorie (Achterlaan 10) uit 1877 is ontworpen door T.C. van der Sterr.