De Herv. kerk in Wormerveer betekenis & definitie

(Noordeinde 21) is een eenbeukige kerk met driezijdige sluiting, zuiderdwarsarm en een kleine houten geveltoren. Deze kerk kwam in 1639 tot stand ter plaatse van een in 1574 door Spaanse troepen verwoeste voorganger.

In de geveltoren hangt een door François Hemony gegoten klok (1662). De zuiderdwarsarm met portaalaanbouw dateert uit 1767 en is voorzien van een topgevel met fronton en hoekvoluten in Lodewijk XV-stijl. De kerk is gerestaureerd in 1970. Tot de inventaris behoren twee 18de-eeuwse psalmborden, een doophek in Lodewijk XVI-stijl (eind 18de eeuw) en een door H. Knipscheer gebouwd orgel (1846, gerestaureerd 1983).