De Herv. kerk in Westwoud betekenis & definitie

(Dr. Nuijensstraat 24) is een zaalkerk met aangebouwde consistorie en een half-ingebouwde toren met achtkantige lantaarn en naaldspits.

In de toren hangt een door Claude Fremy gegoten klok (1684). Deze eclectische kerk met gietijzeren rondboogvensters kwam in 1875 tot stand naar plannen van A.T. van Wijngaarden en bevat een Van Dam-orgel (1883).