De Herv. kerk in Westerland betekenis & definitie

(Westerlanderweg 65), oorspronkelijk gewijd aan St. Nicolaas, is een driezijdig gesloten, eenbeukige kerk voorzien van een toren van drie geledingen met tentdak. De kort na 1500 opgetrokken toren, met gotische nissen in de twee bovenste geledingen, bevat een door Johannes Godefridus gegoten klok (1509). Het huidige torendak hoort waarschijnlijk bij een herstelling in 1913. Het romaanse schip en koor werden in 1828 vervangen door een schip met rondboogvensters. Op het kerkhof bevindt zich onder meer een grafsteen met terebinthboom voor C. Kuut († 1891).

Gepubliceerd op 30-05-2017