De Herv. kerk in Westerblokker betekenis & definitie

(Westerblokker 105) is een driezijdig gesloten zaalkerk voorzien van een toren van drie geledingen met ingesnoerde spits. De met een laatgotisch portaal uitgevoerde sobere toren verrees tweede kwart 16de eeuw en bevat een door Goebel Zael gegoten klok (1537).

De huidige kerk met rondboogvensters kwam in 1864 tot stand ter plaatse van de door brand verwoeste middeleeuwse kerk. De preekstoel met ionische halfzuiltjes dateert uit 1657.

Het gave 19de-eeuwse interieur (met eclectische details) bevat een doophek, overhuifde ouderlingen- en diakenbanken en een door L. Ypma gebouwd orgel (1871).