De Herv. kerk in Sijbekarspel betekenis & definitie

(Westerstraat 42), oorspronkelijk gewijd aan St. Laurentius, is een eenbeukige, recht gesloten kerk met een dakruiter boven de westgevel.

Het laat-gotische schip met binnen een houten tongewelf gedateerd ‘1547’ werd tegen een ouder en smaller koor gebouwd.Van dat in 1815 afgebroken koor resteren aan de oostzijde de hoeksteunberen (15de eeuw). De westgevel met middenrisaliet en dakruiter verrees in 1861 na de sloop van de oude kerktoren. In de dakruiter hangt een door Laurens Brinckhuysen gegoten klok (1682). Bij de restauratie in 1966-'67 heeft men de buitenbepleistering verwijderd. Tot de inventaris behoren een rijk gesneden preekstoel (midden 17de eeuw), een koperen doopboog (eind 18de eeuw) en een door L. van Dam & Zn. gebouwd orgel (1883). De forse pastorie (Westerstraat 40) dateert uit circa 1860.