De Herv. kerk in Schermerhorn betekenis & definitie

(Oosteinde 2) is een driebeukige pseudobasilicale kerk met vijfzijdig gesloten koor en een slanke ingebouwde toren van twee geledingen met balustrade en achtzijdige naaldspits. Deze in gotische trant gebouwde kerk verrees in 1634-'35. De vermelding van Jan Jansz Vijselaer op een van de trekbalken in het schip toont diens betrokkenheid bij de bouw. In de toren hangen een door Assuerus Koster gegoten klok (1635) en een klok van François en Pieter Hemony (1653). De kerk is gerestaureerd rond 1990.

Het interieur wordt gedekt door decoratief beschilderde houten tongewelven. De gebrandschilderde ramen dateren uit de bouwtijd, evenals de preekstoel, het doophek met banken, de vijf herenbanken en het tochtportaal (alles circa 1635-'40). De kerk bevat verder een zerkenvloer, een tiengebodenbord (1622), een wandbord met de bouwgeschiedenis (1636), een ordonnantiebord (1659) en twee scheepsmodellen (waarvan één gedateerd 1663). Het 18de-eeuwse orgel werd in 1879 door F.G. Leichel in de kerk geplaatst (gerestaureerd 1974-'77).

Gepubliceerd op 30-05-2017