De Herv. kerk in Ransdorp betekenis & definitie

(Dorpsweg 57) is een zaalkerk met een forse toren van drie geledingen zonder spits. De met haakse steunberen uitgevoerde toren verrees rond 1525 (tussen 1502 en 1549) naar plannen van Jan Poyt, aan wie men ook de toren van Loenen (U) toeschrijft.

Deze rijk gedetailleerde laat-gotische toren heeft een omlopende balustrade op de overgang van de tweede naar de derde geleding. Tot een afsluitende balustrade met spits is het niet gekomen. In deze in 1937 door H.P. Messer gerestaureerde toren hangt een door Henricus Meurs gegoten klok (1620). De bijbehorende kerk stortte in de 17de eeuw in en van de opvolger uit 1719-'20 resteert slechts het muurwerk met de onder uitzwenkende lisenen. De in 1833 verbeterde en in 1936 naar plannen van J.C. Hoogendorp grotendeels vernieuwde kerk bevat een laat-17de-eeuwse preekstoel.