De Herv. kerk in Oudorp betekenis & definitie

(Herenweg 4), ook bekend als ‘De Terp’, is een verhoogd gelegen eenbeukige kerk met rondboogvensters. Het oorspronkelijke kerkgebouw liep in 1573 schade op, waarna eind 16de eeuw herbouw van het schip volgde.

Bij een ingrijpende verbouwing in 1858 werd de kerkruimte vernieuwd, maar bleef de laat-16de-eeuwse kap behouden. Na instorting van de oude kerktoren ontstond in 1867 de gepleisterde voorgevel met eclectische details.

De houten bekroning van de geveltoren dateert van 1884. Het orgel (1877) werd gebouwd door L.

Ypma.