De Herv. kerk in Oudendijk betekenis & definitie

(Dorpsweg 24) is een eenbeukige kerk met vijfzijdig gesloten koor en een met leien beklede houten dakruiter. Deze gotiserende kerk met steunberen verving in 1649 (gevelsteen) een kort na 1459 gebouwde kerk.

Bij een restauratie in 1957 (D. Fledderus) heeft men de rond 1787 geplaatste dakruiter vernieuwd en zijn de 18de-eeuwse houten kerkramen behouden.

Tot de inventaris behoren een preekstoel (1658; achterschot en klankbord 1656), een voorzangerslessenaar (1791) en een door L. Ypma gebouwd orgel (1892-'93).