De Herv. kerk in Opperdoes betekenis & definitie

(Kerkebuurt 16) is een eenbeukige, vijfzijdig gesloten kerk voorzien van een toren van drie geledingen met balustrade en gemetselde achtkantige spits. De toren verrees in de tweede helft van de 15de eeuw tegen een 13de-eeuwse kerk, die na verwoesting in 1517 werd herbouwd rond 1525.

In de toren hangt een door Geert van Wou gegoten klok (1527). Herstel aan de kerk vond plaats in 1776 en 1862-'67; de torenspits werd in 1836 hersteld.

Bij de kerkrestauratie en ontpleistering in 1942 (H.J. Cramer) zijn ook de torenbalustrade en de spits vernieuwd.Het interieur wordt gedekt door een houten tongewelf met trekbalken. In de sluiting bevindt zich een piscina-nis. Tot de inventaris behoren een rijk gesneden preekstoel (1688, P. van Petten), een tekstbord (1701), een doophek (1752) met koperen doopboog (1753) en een door K.P. van Ingen gebouwd orgel (1874).