De Herv. kerk in Oosterland betekenis & definitie

(Kerkweg 22), oorspronkelijk gewijd aan St. Michaël, is een eenbeukige kerk met een rond gesloten koor en een ongelede toren met ingesnoerde bakstenen spits.

Het met tufsteen beklede romaanse schip verrees rond 1100 en wordt geleed door rondboognissen en lisenen. Aan de noordzijde zijn de nissen breder dan die aan de zuidzijde.

De mogelijk 13de-eeuwse romaanse toren heeft beneden lichtspleten aan noord- en zuidzijde.In de toren hangt een door Johannes en Gobelinus Moer gegoten klok (1499). De huidige bakstenen torenspits is vroeg-17de-eeuws (vernieuwd 1938-'39). Bij een kerkrestauratie in 1888-'90, onder leiding van P.J.H. Cuypers, verving men een hoge 15de-eeuwse kap door de huidige met een lagere meer romaanse dakhelling. De in 1910 aangebrachte grotere rondboogvensters zijn bij de restauratie in 1990-'95 (T. de Haan) vervangen door kleine rondboogvensters in romaanse stijl. Toen is ook het in 1828 afgebroken koor herbouwd. Het in 1937 ontpleisterde kerkinterieur bevat een vroeg-18de-eeuwse preekstoel en een rond 1900 te Velsen gekocht kabinetorgel met beschilderde luiken, gebouwd in 1762 door Jacob Engelbert Teschemacher.