De Herv. kerk in Oosterblokker betekenis & definitie

(Oosterblokker 98), oorspronkelijk gewijd aan St. Pancratius, is een verhoogd gelegen eenbeukige kruiskerk met vijfzijdig gesloten koor en een toren van drie geledingen met ingesnoerde naaldspits. Tegen een (verdwenen) 14de-eeuwse kerk verrees rond 1450 de huidige toren met smalle spitsboognissen en afsluitend rondboogfries. In de toren hangt een door Hendrick Wegewaert gegoten klok (1601). Het laat-gotische schip kwam in de tweede helft van de 15de eeuw tot stand, begin 16de eeuw gevolgd door dwarsschip en koor.

Het interieur wordt gedekt door houten tongewelven, op de hoeken van de viering voorzien van schalken met beelden van de vier Evangelisten. De kerkvloer bevat enkele 12de-eeuwse grafstenen van rode Bremer zandsteen. Tot de inventaris behoren een dooptuin met koperen doopboog (1645), een rijk gesneden preekstoel met de wapens van Holland, Oranje, Blokker, West-Friesland en Drechterland (1661), en een door E. Leichel gebouwd orgel (eind 19de eeuw).

Gepubliceerd op 30-05-2017