De Herv. kerk in Nieuwe Niedorp betekenis & definitie

(bij Dorpsstraat 179) is een moderne kerk (1965-'66, A.N. Schippers), gebouwd ter plaatse van voorganger uit 1876 die weer een middeleeuwse kerk verving.

Van de oude kerk resteert de laat-15de-eeuwse toren met een 17de-eeuwse derde geleding. De toren heeft haakse steunberen met pinakel-achtige bekroningen en is voorzien van speklagen en nissen met laat-gotische traceringen.

Erin hangt een door François en Pieter Hemony gegoten klok (1653).Op het kerkhof liggen nog enkele, voornamelijk 17de-eeuwse, grafzerken uit oude kerk. De voorm. pastorie (Dorpsstraat 120) is een eclectisch middenganghuis uit 1876 met flauw hellend dak en gesneden windveren.