De Herv. kerk in Muiderberg betekenis & definitie

(Kerkpad 2), gelegen op de Kavelberg, is een eenbeukige kerk met driezijdig gesloten koor en een ongelede toren met kantelen. Deze 15de-eeuwse laat-gotische kerk werd na een brand in 1630 pas hersteld in 1686.

Bij een brand in 1934 ging de torenspits verloren. De huidige bekroning dateert van de daaropvolgende restauratie onder leiding van N.

Doornberg. Het met een houten tongewelf gedekte interieur bevat meubilair uit 1934.

De voorm. pastorie (Brink 7) is een neoclassicistisch herenhuis uit 1880.