De Herv. kerk in Laren betekenis & definitie

(Naarderstraat 5), oorspronkelijk gewijd aan St. Johannes, is een eenbeukige kerk voorzien van een toren van twee geledingen en een derde achtzijdige geleding met omloop en spits. De toren stamt uit circa 1500, de kerk uit 1521 (hersteld 1618). Het koor werd gesloopt in 1817. In 1917 heeft men de achtzijdige torengeleding uitwendig geheel vernieuwd. Het schip werd ontpleisterd en opnieuw beklampt bij een restauratie in 1927-'28 (H. Onnes). De laatste restauratie dateert van 1995.

Het interieur wordt gedekt door een houten tongewelf met trekbalken. Tot de inventaris behoort een doophek (1672) en een preekstoel (circa 1672).

Gepubliceerd op 26-05-2017