De Herv. kerk in Kwadijk betekenis & definitie

(Kwadijk 87), een zaalkerk met spitsboogvensters en een houten geveltoren, werd in 1835 gebouwd ter vervanging van een kerk uit 1674. De in 1986 gerestaureerde kerk bevat een 17de-eeuwse preekstoel, een doophek met koperen doopboog in Lodewijk XIV-stijl (1741), en een door P.

Flaes gebouwd orgel (1866). De pastorie (Kwadijk 84; circa 1885) is een middenganghuis met eclectische wenkbrauwen.