De Herv. kerk in Krommenie betekenis & definitie

(Kerkplein 1), oorspronkelijk gewijd aan St. Anthonius, is een eenbeukige kerk met driezijdig gesloten koor en een houten geveltoren met ingesnoerde spits. De oorspronkelijk 15de-eeuwse kerk werd na brand in 1574 ingrijpend hersteld in 1657-'58.

In de geveltoren hangt een door Rudolphus de Montigny gegoten klok (1396). Bij de restauratie in 1962-'69 (Y. Kok) heeft men een buitenbepleistering uit 1873 verwijderd en de buitenschil van het muurwerk nagenoeg geheel vernieuwd. Het interieur wordt gedekt door lichtgeel geverfde houten tongewelven met gemarmerde trekbalken, korbelen en muurstijlen; de kleurstelling is gereconstrueerd op basis van bij de restauratie gevonden sporen. Tot de inventaris behoren een preekstoel op natuurstenen voet (1658), een doophek en herenbank (beide circa 1670), 17de-eeuwse kerkbanken (enkele uit de kerk van Middelie) en een vroeg-18de-eeuws scheepsmodel. Afkomstig uit de (oude) Doopsgez. kerk aan de Oostzijde te Zaandam is het door J. B├Ątz gebouwde orgel (1838, overgebracht 1968). Achter het orgel toont het beschilderde houten schot (1737) een voorstelling van de Tien Geboden. De zerkenvloer is na de restauratie aangevuld met enkele zerken uit de kerk van Nieuwe Niedorp.

Gepubliceerd op 26-05-2017