De Herv. kerk in Kortenhoef betekenis & definitie

(Kortenhoefsedijk 168), oorspronkelijk gewijd aan St. Antonius, is een eenbeukige kerk met driezijdig gesloten koor en een toren van drie geledingen met balustrade en ingesnoerde naaldspits.

Toren en koor verrezen in laat-gotische stijl in de tweede helft van de 14de eeuw (eerste vermelding 1380).Het schip met rondboogvensters werd in 1640 grotendeels vernieuwd. In de toren hangen een laat-14de-eeuwse klok en een door Johan Dop gegoten klok (1641). De kerk werd verder hersteld in 1831. Tijdens een restauratie in 1921-'24 (A.A. Kok) heeft de toren een gemetselde balustrade gekregen en bij een restauratie in 1967-'74 is aan de zuidzijde van het koor de na 1900 gesloopte consistorie herbouwd op de 15de-eeuwse funderingen.

Het interieur wordt gedekt door houten tongewelven met trekbalken (koor 14de eeuw, schip vernieuwd 1831). In een van de nissen in het koor was een piscina ingebouwd. Tot de inventaris behoren een preekstoel (eind 17de eeuw), balusters van het voorm. koorhek (1541), twee predikantenborden (1805 en 1821) en een door H. Knipscheer voor de Herv. kerk te Veessen gebouwd orgel (1871, hier geplaatst 1974). De pastorie (Kortenhoefsedijk 163) is een middenganghuis uit 1840 (gevelsteen).