De Herv. kerk in Koog aan de Zaan betekenis & definitie

(Zuiderkerkstraat 14) is een kruiskerk, die is ontstaan uit een in 1685 naar ontwerp van Jacob Reijersz (stichtingssteen) gebouwde zaalkerk met (aan de onderzijde uitzwenkende) steunberen, ingangsportaal (westzijde) en consistorie (oostzijde). Naar plannen van A.

Latenstein kreeg deze kerk in 1824-'25 dwarsarmen, spitsboogvensters en een vieringtoren met uurwerk. Na een brand in 1920, waarbij de vieringtoren verloren ging, heeft men de kerk hersteld in 1920-'22 (J. de Meijer).Het interieur wordt gedekt door houten tongewelven met trekbalken (hersteld 1922) en is voorzien van galerijen (1825). Tot de inventaris behoren 17de-eeuwse kerkbanken, een preekstoel (1686), een scheepsmodel (circa 1685), een doophek (1826) en drie herenbanken (circa 1826). Afkomstig uit de R.K. St.-Antonius van Paduakerk te Haarlem is het door M. van den Brink gebouwde orgel (1853; overgebracht 1913, hersteld 1922).

De huidige consistorie ‘De Stolp’ (Zuiderkerkstraat 12) is een eenlaagspand uit 1850 (gedenksteen), voorzien van een 18de-eeuwse deurpartij met snijraam tussen ionische pilasters.