De Herv. kerk in Hensbroek betekenis & definitie

(Kerkweg 2) is een eenbeukige, vijfzijdig gesloten, kerk voorzien van een ingebouwde toren met ingesnoerde naaldspits. Met gotische verwijzingen (steunberen) en rondboogvensters kwam deze kerk in 1657-'58 tot stand op initiatief van ambachtsheer Jacob van Wassenaar van Duivenvoorde en zijn vrouw Agnes van Renesse (gerestaureerd 1987-'88).

In de toren hangt een door Everardus Splinter gegoten klok (1637). De in 1838 herstelde kerk heeft inwendig een gedrukt tongewelf met trekbalken en bezit een 17de-eeuwse inventaris met preekstoel (1631), doophek en herenbanken.