De Herv. kerk in Egmond-Binnen betekenis & definitie

(Kloosterweg 2) werd in 1836 op de plaats van de noordtoren van de abdijkerk gebouwd als een sobere neoclassicistische zaalkerk. In de slanke toren met ingesnoerde spits hangt een klok uit 1661.

Bij herstel in 1914 werd de toren toegevoegd. De in 1993 gerestaureerde kerk bevat een laat-18de-eeuwse preekstoel en een door Johannes Petrus Hilgers gebouwd kabinetorgel (1762, gerestaureerd 1997-'99).