De Herv. kerk in Broek op Langedijk betekenis & definitie

(Dorpsstraat 72), oorspronkelijk gewijd aan St. Pontianus, is een eenbeukige kerk met driezijdig gesloten koor en een houten geveltoren.

Het laat-gotische koor stamt uit de 15de eeuw, het schip is vroeg-16de-eeuws. Rond 1860 zijn de voorgevel en de geveltoren vernieuwd; daarin hangt een door Geert van Wou gegoten klok (1504).

Tot de kerkinventaris behoren een tiengebodenbord (1642) en een preekstoel (1709).