De Herv. kerk in Benningbroek betekenis & definitie

(Kerkelaan 10), oorspronkelijk gewijd aan St. Petrus Banden, is een gepleisterde eenbeukige kerk voorzien van een forse houten dakruiter met ingesnoerde spits aan de westzijde.

Deze 16de-eeuwse kerk kreeg mogelijk in de 17de eeuw aan de westzijde een beklamping. Het koor heeft men vermoedelijk eind 18de eeuw gesloopt.

Uit die tijd dateert de dakruiter (bekleding vernieuwd 19de eeuw) met daarin een door Geert van Wou gegoten klok (1525). Aan de oostzijde staat een consistoriekamer (circa 1890).Het interieur wordt gedekt door een houten tongewelf, dat in de sluitstukken is gedateerd ‘1505’ en ‘1548’. Tot de inventaris behoren een preekstoel (1661), een voorzangerslessenaar (1661), een koperen predikantslessenaar (1724) en een door L. van Dam & Zn. gebouwd orgel (1908). Het kerkhof bevat onder meer een priesterzerk met gotisch schrift (1555), een zerk met aalmoezen schenkende ruiterfiguur (1628) en een gebroken zuil op postament voor C. Donker († 1891) en H.A. Donker-Boon († 1888).