Gepubliceerd op 02-01-2020

2020-01-02

De Evang. Luth. kerk in Zaandam

betekenis & definitie

(Vinkenstraat 34) is een in 1699-1700 tot stand gekomen classicistische kerk; de brede voor- en achtergevels hebben een pilastergeleding en een hogere middenpartij met fronton.

Het interieur wordt gedekt door kruisende houten tongewelven en heeft vlak gedekte hoekvakken. Tot de vroeg-18de-eeuwse inventaris behoren een rijk gesneden preekstoel en doophek uit 1704, en verder kerkbanken, een herenbank en twee tochtportalen. Uitgevoerd in Lodewijk XIV-stijl zijn de balustrade van het orgelbalkon en de door Christiaan Müller gebouwde orgelkast (1737; binnenwerk M. Maarschalkerweerd (1900)). Verder bezit de kerk een uit

1780 daterend epitaaf voor Jan Tuyzingh († 1773). In de kerkenraadskamer bevinden zich een deurstuk met allegorische voorstelling van Geloof, Hoop en Liefde en een gebrandschilderd glas vervaardigd door Catharina Oostfries (1720, gerestaureerd 1895).