De Doopsgez. vermaning in Zaandam betekenis & definitie

‘Het Nieuwe Huys’ (Westzijde 80) werd in 1687 gebouwd voor de Vlaamse doopsgezinden. Het groen geschilderde houten gebouw kreeg in 1862 naar plannen van L.J.

Immink een bakstenen voorbouw met twee portalen en een vergaderzaal.Het interieur wordt gedekt door een houten gewelf met 19de-eeuwse decoratieve beschildering en heeft aan drie zijden galerijen. De kerk bevat 17de-eeuwse kerkbanken, twee 18de-eeuwse diakenborden en een door J.P. Künckel gebouwd orgel (1782) met een rijk gesneden kast voorzien van beelden.