De Doopsgez. vermaning in Wormerveer betekenis & definitie

(Zaanweg 57), een neoclassicistische zaalkerk (neo-Grec) met dorisch zuilenportiek en driehoekig fronton, werd in 1830-'31 gebouwd naar plannen van H. Springer.

Het interieur wordt gedekt door een tongewelf met cassetten en bevat een door P. Flaes gebouwd orgel (1855).