De Doopsgez. vermaning in Edam betekenis & definitie

(Jan Nieuwenhuizenplein 6) [3] is een achter huizen verscholen zaalkerk met rondboogvensters, gebouwd in 1702 op de plaats van de afgebrande schuilkerk uit 1602. Uit de bouwtijd dateert de inrichting met preekstoel, banken en doophek.

Afkomstig uit de Geref. kerk te Gaastmeer is het door Bakker & Timmenga gebouwde orgel (1903, overgebracht 1992). Een kerkrestauratie vond plaats in 1993.

Uit circa 1900 dateert de kosterswoning (Jan Nieuwenhuizenplein 4).